Защита на личните данни

Препоръчваме Ви да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането или използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да информирате екипа на Алерт.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна.

Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления или фалшиви данни.

Алерт БГ си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Алерт БГ си запазва правото да ограничава достъпът в САЙТА, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.Политика за конфиденциалност/поверителност

Алерт БГ разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни.

При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Пазете паролата си и не предоставяйте паролата си на никого.

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;
Често сменяйте паролата;  Не разгласявайте лична информация!

Alert няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта.

Никога не изискваме по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация.

Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към екипа ни.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на Алерт са тези, изпратени чрез електронна поща единствено от office@alert.bg
Не са автентични и-мейли от office@alert.bg, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от Алерт БГ


Предпазване на лични данни

Информация относно лични данни или събрана чрез операциите в alert.bg , ще бъде обработена от " Селект БГ " ЕООД, със седалище гр. Стара Загора, ул. Цар Калоян 34

Гарантираме сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Alert за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, Alert използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на alert.bg, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Alert.bg

" Селект БГ " ЕООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаун, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения или тогава, когато общувате със служители на alert.bg

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент, едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.


Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от alert.bg, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, alert.bg може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където alert.bg публикува реклами, съдържание или анализи, alert.bg може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Алерт БГ може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга 
Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
Вътрешен анализ, предоставен от клиента
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите на alert.bg
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт на alert.bg след изтичането на определен период от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от alert.bg, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от alert , моля посетете страницата за отказване на абонамента.

За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете в alert.bg, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie.

Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.


Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Alert, които изискват влизане.


Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания), предложения.

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейността нa Alert.

Чрез регистрирането в Alert.bg извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на alert.bg (" Селект БГ" ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от alert.bg и от партньори по договор на Alert за:

    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на alert.bg, и на трети лица, с които alert.bg има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,

    Участие в игри, промоции;
    Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
    Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
    За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА
    Пазарни изследвания;
    Следене на продажбени данни.

alert.bg може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на alert.bg, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

alert.bg  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес 

office@alert.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:


Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не

–       да се намесват при предоставянето на данни;

–       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

4. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на alert.bg, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.