Terms & Conditions

CONDITII GENERALE ale magazinului online ALERT BG

 
I. SUBIECT

Art. 1. Acești termeni și condiții sunt menite să reglementeze relațiile dintre "Aller BG" SRL, UIC 203869892, cu sediul în oraș. Stara Zagora 6000, bul. "Mitropolitul Metodiu Kusev" № 58, fl. 2 ap. 2, denumit în continuare furnizor și client, utilizatorii în continuare platformei de tranzacționare electronică Aller BG, denumit în continuare „Aller BG“ și furnizorii de bunuri în ea.

 

II. DATE PENTRU FURNIZORUL PLATFORMA

Art. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:

1. Numele furnizorului: "ALBERT BG" EOOD

2. Sediul și adresa de conducere: Stara Zagora 6000, 58, B-dul Mitropolit Metodi Kusev, etajul 2, apt. 2

3. Adresa de activitate și adresa pentru plângerile consumatorilor: Stara Zagora, Bd. Nikola Petkov 52, Park Mall

4. Detalii despre corespondență: Stara Zagora, Bd. Nikola Petkov 52, Park Mall, office@alert.bg, telefon: 0700 20 995

5. Înscrierea în registrul public: UIC 203869892. Numărul certificatului pentru controlorul de date: 419798.

6. Autoritățile de supraveghere:

(1) Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal
Adresa: Sofia, "Prof. Tsvetan Lazarov "№ 2,
Tel. (02) 940 20 46
fax: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Site web: www.cpdp.bg

(2) Comisia pentru protecția consumatorilor
Adresa: 1000 Sofia, Piata Slaveikov 4A, etajul 3, 4 si 6,
tel: 02/980 25 24
fax: 02/988 42 18
linia de asistență telefonică: 0700 111 22
Site web: www.kzp.bg

7. Înregistrarea în baza Legii privind taxa pe valoarea adăugată nr. BG 203869892.

 

III. CARACTERISTICI DE PLATFORMĂ

Art. 3. BG Aller platforma de e de comerț electronic, disponibil la https://www.alert.bg/ Internet, prin care utilizatorii pot să încheie contracte de vânzare și de livrare oferite de produsele de pe platforma furnizorului, inclusiv următoarele :

1. să înregistreze și să creeze un cont pentru revizuirea magazinului electronic al furnizorului pe platforma ALBET și utilizarea serviciilor de informații suplimentare;

2. Revizuirea mărfurilor, a caracteristicilor lor, a prețurilor și a termenelor de livrare;

3. Să încheie cu contractantul contracte pentru cumpărarea și vânzarea bunurilor oferite la platforma "Alert BG";

4. Să efectueze plăți în legătură cu contractele încheiate prin mijloace electronice de plată în platforma "Алег БГ".

5. Primirea informațiilor despre bunurile noi oferite la platforma "Алег БГ";

6. să efectueze declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea unui contract cu platforma Aller BG prin intermediul paginii de interfață Aller BG, disponibile pe internet;

7. să fie informat despre drepturile care decurg din lege, în principal prin interfața platformei "Aller BG" pe Internet;

8. Executați dreptul de retragere, după caz, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.

Art. 4. Platforma furnizor Aller BG aranja livrarea de bunuri și garantarea drepturilor beneficiarilor, în condițiile legii, cu bună-credință, practică acceptată, consumator sau criterii și condiții de drept comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorul va incheia un contract de achizitie si vanzare a bunurilor la platforma Alet BG la https://www.alert.bg/. Contractul este încheiat în limba bulgară și stocat în baza de date a furnizorului în platformă.

(2) În conformitate cu contractul încheiat ACB de vânzare a platformei furnizor de bunuri Aller BG se angajează să organizeze livrarea și transferul de proprietate a utilizatorului său desemnat de către produsele de pe platforma de interfață. Utilizatorii au dreptul să corecteze greșelile la introducerea informațiilor nu mai târziu de trimiterea contractului pentru încheierea contractului cu Furnizorul pe platforma Aleg BG.

(3) Utilizatorii plătesc furnizor Platforma Aller BG remuneratie pentru bunurile livrate în condițiile specificate în platforma Aller BG și acești termeni și condiții. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat în platforma "Aleger BG".

(4) Platforma Aller BG este selectată persoana care va efectua livrarea produselor comandate ACB în termenii și condițiile definite în platforma Aller BG și în aceste condiții generale.

Art. 6. (1) utilizator și furnizorul sunt de acord că toate declarațiile între ele în legătură cu încheierea și punerea în aplicare a contractului de vânzare poate fi efectuată pe cale electronică și prin declarații electronice în sensul semnăturii electronic de documente și electronice și Art. 11 din Legea comerțului electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de către utilizatorii site-ului sunt efectuate de persoanele menționate în datele furnizate de către utilizator la momentul înregistrării în cazul în care utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare.


Atunci când există unele șireturi, amprente, butoane, accesorii, de asemenea